Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Edukacja

HomeEdukacja

Jeśli potrzebujesz wsparcia w opiece nad swoim stadem cieląt i jałówek – napisz do nas, a my się z Tobą skontaktujemy. Najtrudniejsze przypadki na fermie wesprze swoją wiedzą i doświadczeniem prof. Włodzimierz Nowak.

    Pomimo ukierunkowania w ostatnich latach postępu genetycznego, wspartego oceną genomową przede wszystkim na cechy funkcjonalne, krowy mleczne żyją nadal zbyt krótko. Wydajność życiowa, od której zależy bezpośrednio opłacalność produkcji, pozostawia wiele do życzenia i w zdecydowanej większości stad pod oceną jest niestety mniejsza, niż 25 000 litrów mleka. Jak utrzymać opłacalność produkcji mleka w tych okolicznościach? Do najważniejszych elementów chowu bydła mlecznego w Polsce, które wymagają specjalnej uwagi ponieważ tam znajdują się największe rezerwy ekonomiczne jest odchów cieląt i jałówek. Straty wynikające ze zbyt późnego terminu pierwszego wycielenia jałówek w naszym kraju liczone są w dziesiątki milionów złotych rocznie. Odchów jałówek jest bardzo trudny i można go tylko porównać z niezwykle skomplikowanym żywieniem krów mlecznych w okresie przejściowym. Wymaga również nieustannego doskonalenia i elastyczności w adaptacji nowych rozwiązań do specyficznych warunków każdego stada krów.

    Mając powyższe na uwadze program Opiekun Stada należy ocenić bardzo pozytywnie licząc na to, że wymiernym efektem jego wdrożenia – w wielu stadach krów – będzie systematyczne skrócenie odchowu do optymalnych 23-24 miesięcy, przy jednoczesnej poprawie wydajności życiowej i opłacalności produkcji mleka. Wymiernym, weryfikowalnym liczbowo celem programu jest zwiększenie wydajności pierwiastek w pierwszych 100 dniach laktacji >3500 kg (>35kg/d). Warto dodać, że w najbardziej wydajnych stadach krów w Polsce, dobowa wydajność w tym okresie przekracza 4000 kg mleka (>40kg/ d). Warto podkreślić, że autorem tego projektu o zasięgu ogólnoświatowym jest wybitny specjalista dr Jim Quigley, doskonały praktyk i naukowiec, publikujący prace oryginalne poświęcone problematyce z tego zakresu w prestiżowym czasopiśmie naukowym Journal of Dairy Science.

    Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
    Katedra Żywienia Zwierząt
    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu